Novo!

ISTINU O USTAŠAMA UVIJEK TREBA GOVORITI!

 


Što mora znati svaki Hrvat o Ustašama!

1.) Ustaša je revolucionarni borac, koji se dobrovoljno i sviestno bori za uzvišene ciljeve podpune slobode i samostalnosti Hrvatske.
2.) Za Ustašu nema mira, nema počinka, nema i ne smije biti nekog promatranja iz prikrajka.

3.) Ustaša radi i bori se, uvijek djelatno, uvijek u prvim redovima.

4.) On, Ustaša može ili podpuno pobjediti ili u borbi izginuti.
5.) Ustaša ne poznaje nikakve sredine: On traži posvemašnje ostvarenje Poglavnikovih načela u Ustaškoj Hrvatskoj, tj u svojim povijesnim granicama.

6.) Za Ustašu postoje iznad svega Bog, Poglavnik i Nezavisna Država Hrvatska.

7.) Uzvišena ustaška borba temelji se na Ustaškim Načelima, koja je postavio Poglavnik 1. lipnja 1933. u Glavnom Ustaškom Stanu.

8.) U tim je Načelima Poglavnik na najdivniji i najsavršeniji način obuhvatio sve vjekovne težnje i zahtjeve hrvatskoga naroda.
9.) Dok su u prošlosti razne političke stranke sastavljale i objavljivale na tucete raznih svojih >programa10.) Ustaška su Načela stoga, evandjelje, vjerovanje svakog Hrvata, a život po njima znači narodnu potrebu, narodnu sreću, družtvovnu pravdu, narodno poštenje, znači sretnu i čestitu budućnost Hrvatskoj i hrvatskom narodu.

11.) Život Ustaše mora se temeljiti na Ustaškim Načelima, pa tko se njih ne drži u svome javnom i posebničkom životu, nije Ustaša.

12.) Država je za nas Hrvate najveće blago što ga možemo imati. Tijekom dugih stoljeća hrvatski je narod morao stradavati i podnašati mnoge nedaće samo stoga, što je svojedobno nesrećom i neslogom velikaša izgubio svoju državu.

13.) Narod bez države ne znači ništa, pa ako bi svojom nerazboritom politikom ili kojom nesrećom opet izgubili državu, nestalo bi nas brzo i kao naroda.

14.) Dužnost je stoga svakog Ustaše, svakog Hrvata, da uvijek i svagdje najodlučnije brani Nezavisnu Državu Hrvatsku, jer braneć državu brani svoj dom, svoj narod, svoje ognjište, svoju djecu, brani i svoju budućnost.
15.) Nezavisna Država Hrvatska jest i mora biti svakom Ustaši najveća svetinja, za koju mora uvijek biti spreman voditi borbu, a ako je potrebno i svoj život spremno za nju dati.

16.) Poglavnik je jedini vodja hrvatskoga naroda i najveći čovjek naših vremena. On je za Ustašu svetost.

17.) Poglavnik dr. Ante Pavelić najveći je Hrvat sviju vremena. On je osloboditelj hrvatske domovine i uskrisitelj starodrevne Nezavisne Države Hrvatske.

18.) Njegov rad, njegova borba, njegove patnje, njegova strpljivost, cijeli njegov život najsjajniji je prilog naše povijesti.
19.) Njegova je zasluga, da se je hrvatski narod nakon osam stoljeća otresao tudjinskih gospodara i da sada živi opet svoj na svome u uspostavljenoj državi.

20.) Pojava Poglavnika ja stoga od najveće povijestne važnosti za hrvatski narod.

21.) Poglavnik je Poglavar Hrvatske Države, on je na njenom čelu i jedini vođja, jedini autoritet.

22.) Ime nije važno! Titula je važna!
23.) Samo on kao titula zapovieda, samo on ima pravo voditi državnu politiku. Svi su drugi samo njegovi vojnici, koji mu pomažu u izgradnji hrvatske države.
24.) Poglavnik je uvijek do sada imao pravo, on ima pravo sada i imat će pravo i u buduće, jer je Hrvatima dao značenje i smisao hrvatstva.
25.) Sve što on čini, makar to na čas nekome izgleda i nerazumljivo, sve je to u probitku Hrvatske i hrvatskog naroda; sve što čini – dobro je.

26.) Ustaštvo je postalo jedinim i zbiljskim predstavnikom hrvatskog političkog života. Bit je ustaštva duboka ljubav za domovinu i Poglavnika, vječna spremnost: braniti hrvatski dom, hrvatska ognjišta, hrvatske granice i hrvatsku posebnost, te stvaranje i odgajanje zdravog narodnog naraštaja.
27.) Težnje hrvatskog naroda mogu se oživotvoriti samo u Slobodnoj Hrvatskoj po Ustaškim Načelima.
28.) Da nije bilo Ustaša ne bi bilo ni Nezavisne Države Hrvatske.

29.) I dok bude Ustaša bit će i Hrvatske.

30.) Ustaštvo i hrvatstvo jedna je savršena cjelina i ne može se više nikada zamisliti jedno bez drugog.

31.) Ustaštvo stvara novog čovjeka u novom poredku.

32.) Novi hrvatski čovjek, što znači Ustaša, mora biti čovjek dužnosti, odgovornosti, rada, borbe, poštenja, junačtva, pregaralaštva, mora bit podpun čovjek i Hrvat.

33.) Taj novi čovjek, Ustaša, mora u svom radu i u svom javnom i posebničkom životu spojiti sve nove vrline ustaštva s vrlinama starih Hrvata, vječnih boraca i ratnika.

34.) U najtežim časovima po Hrvatsku na bojištu su bili samo i jedino Ustaše. Bilo u tudjini, bilo u domovini po zatvorima ili zatočeničtvu, Ustaše su nosili luč osloboditeljske borbe i oni su uz najteže patnje i muke, konačno i za sva vremena pobiedili.

35.) Da nije bilo mučeničke ustaške krvi, da nije bilo nadčovječnog stradanja ustaških mučenika, da nije bilo mrtvih ustaških glava, nikada ne bi bilo došlo do uspostave Nezavisne Države Hrvatske.

36.) Ti Ustaše, koji su uzpostavom N. D. H. završili prvi i najteži dio hrvatske osloboditeljske borbe, ti su Ustaše i danas na bojištu, na svim bojištima Evrope i oni će izvojevati i konačnu hrvatsku pobjedu.

37.) Biti Ustašom, znači biti idealnim borcem, koji preko svih izkušenja, preko svih patnja, preko svih nedaća, najvećom strpljivošću mora doći do konačnog uzvišenog cilja.

38.) Ustaša mora biti uvijek prvi u borbi, uvijek prvi u opasnim podhvatima.

39.) On, Ustaša mora biti strpljiv i mora vjerovati u Poglavnika, koji će sve na najbolji način riješiti, pa i u časovima, kad netko misli da izvjesne stvari nisu na mjestu, on mora ostati Ustašom na svom mjestu, imajuć na umu, da se sve stvari ne mogu odmah riješiti.

40.) Dakle: vjera, stega, strpljenje, ustrajnost, a povrh svega rad i opet rad, temelji su našeg konačnog uspjeha.

41.) Ustaša je mali čovjek. On je dijete seljačko i radničke kućice. Stoga Ustaša nikada ne smije zaboraviti na svoj dom i na svoje ukućane.

42.) U saobraćaju s malim čovjekom Ustaša mora uvijek ostati uljudan i pristupačan i nikada ne smije smetnuti s uma, da su seljak i radnik temelji države, koji svojim radom, svojim žuljevima, drže, a svojim mišicama brane državu.

43.) Za Ustašu je jedna od najvažnijih stvari stega.

44.) Ona je jedna od najjačih i najglavnijih vrlina, koja mora resiti svakog Ustašu.

45.) Vojska bez stege, pokret bez stege, rad bez stege, propast je za narod i državu.

46.) Stoga je stega jedan od glavnih preduvjeta uspjeha.

47.) Onaj, koji danas sluša, koji danas izvršuje zapoviedi svojih predpostavljenih, taj će sutra izdavati zapoviedi, taj će drugima nalagati i zapovijedati.

48.) Neka se svaki zapovjednik prenese u stanje onih koji slušaju, a isto tako svaki onaj korak se zapovijeda u stanje onih, koji zapovijedaju.

49.) Svaki si mora postaviti pitanje: >što bi bilo, kad bi ja bio na njegovom mjestu< ?

50.) Ustaški se vojničar, kao i svaki pripadnik Ustaškog Pokreta, mora uviek i svagdje ponašati ćudoredno.

51.) Ustaša mora služiti kao uzor svakom Hrvatu.

52.) Ustaša se mora okaniti svake psovke, jer je ona naša narodna sramota, koja dolikuje samo prostaku.

53.) Ustaša ne smije pijančevati, ne smije posjećivati sumnjiva noćna zabavišta, Ustaša ne smije zalaziti u sumnjiva ženska društva.

54.) Ustaša mora čitav svoj posebnički život temeljiti na obitelji.

55.) Ustaša mora biti predstavnik i čuvar svega onoga što je hrvatski narod kroz vjekove stvorio, a što se može jednom riječi nazvati našim narodnim duhovnim blagom.

56.) Ustaša ne smije biti laktaš, koji bi se borio za položaje, za čin ili za lagodni život.

57.) Za Ustašu je glavna stvar dužnost, pa makar ju on vršio kao obični čarkar ili kao najviši častnik ili dužnostnik.

58.) Svaki Ustaša mora biti svijestan toga, da će se njegov marljiv i savjestan rad prije ili kasnije nagraditi sa strane zapovjedničtva, pa stoga ne smije nikada on sam isticati svoje zasluge i tražiti svoje promaknuće ili odlikovanje.

59.) Ustaši ne smije nikada biti vojnićki život neugodan.

60.) Hrvat je kroz vjekove bio vojnik, bio je junak, bio je ratnik i zato je dobio ime Ustaša.

61.) Stoga za svakog Ustašu mora biti najveća čast ako dodje u vojničke redove i kao vojnik čuvati državu, granice i hrvatska ognjišta.

62.) Hrvat kao Ustaša je kao vojnik kroz mnoga stoljeća pronio slavu Hrvatskoj na svim bojištima.

63.) Hrvat kao Ustaša je kao vojnik dao najveće priloge Evropi.

64.) Ustaša i vojnik nije rob. Najveći gospodin, najveći čovjek je onaj, koji s puškom na ramenu, pa makar bio i običan čarkar, služi domovini.

65.) Stoga je najveća podlost, najveći zločin, ako bi se netko želio izmaknuti vršenju vojničke dužnosti, ili ako za vrieme vršenja svojeg djelatnog razdoblja pokušava izmaknuti redovitom vojničkim poslovima.

66.) Dužnost vojnika, ma kakva ona bila, uvijek je uzvišena i rad u vojsci mora se smatrati dostojnim i potrebnim.


To je život Ustaše!

Izvor: Otporaš, TRUP.

Žig

Oglasi

1 Comment on ISTINU O USTAŠAMA UVIJEK TREBA GOVORITI!

  1. ZAŠTO SE SLAVI U BOBANOVOJ DRAGI ILIJIN DAN?
    http://kamenjar.com/pozdrav-iz-texasa/

Comments are closed.

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: