Novo!

Jugoslavenski konc logori za ratne zarobljenike nakon II.S.R.!

Dragi Striče, nije samo Jasenovac ili ona dva spemenuta makedonska logora iz izvješća CIE (deklasificirana) bio konc-logor za ratne zarobljenike, bilo pripadnike vojnice NDH (u prvo vrijeme Domobrani a onda po odluci Poglavnika jedinstvena vojnica zajedno s Ustašama), već prvenstveno za njemačke vojnike II.S.R. pripadnike Wehrmacht-a.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht

Na “mreži” je moguće pristupiti različitim podacima koji su neki pisani u vidu članaka a podosta u vidu znanstvenih

radova. Tako, jedan od njih je i: O ZAROBLJENIČKOJ BOLNICI U ZAROBLJENIČKOME LOGORU U BJELOVARU 1945. – 1947., koje je napisao gosp.Dubravko Habek. Da se radi o vjerodostojnom znanstvenom radu, priznatom od strane međunarodne klasifikacije izdanja su slijedeći podaci o tom radu, kome svatko može sloborno putem “mreže” (internet) pristupiti:

 • UDK: 355.257.7:343.819]:
 • 614.2(497.5 Bjelovar) ˝1945/1947˝
 • 614.2:343.819(497.5 Bjelovar)˝1945/1947˝
 • 343.819(497.5 Bjelovar)˝1945/1947

Izvorni znanstveni rad Original scientific paper

Primljeno: 26. svibnja 2015

U ovom se slučaju ne želim baviti samim znanstvenim radom, jer tko ga želi cijelog pročitati dostupan je za “skidanje”(download)

https://hrcak.srce.hr/file/209438 već ću samo nabrojati slovima (nazivima) i  brojkama ukupni broj zarobljeničkih konc-logora nakon II. S.R. (večinom za Njemačku naciju) Bjelovar-4 logora i lazaret (lazaret:vojna bolnica) iz tog konc-logora dalje upućivani u: Zenicu, Danilovgrad i Demir Kapiju Virovitica-1 logor i lazaret Varaždin-1 logor bez lazareta Maribor-3 logora i lazaret

lazareti u logorima još u:

 • Bačkoj Palanci
 • Beogradu
 • Škofjoj Loki
 • Brčkom
 • Celju
 • Doboju
 • Osijeku
 • Ilirskoj Bistrici
 • Inđiji
 • Kragujevcu
 • Mostaru
 • Novome Vrbasu
 • Ogulinu
 • Pančevu
 • Prečkom (Zagreb)
 • Velika Pisanica
 • Rumi
 • Splitu
 • Sušaku
 • Podgorici
 • Tuzli
 • Vinkovci
 • Zenica

(u gore navedenima su samo mjesta spomenuta bez broja  logora u njima. Za pretpostaviti je da je u pojedinim mjestima bilo više sabirnih, tj. konc-logora).

POSEBNO logori za Nijemce koji nisu bili pripadnici vojnih formacija nego civili:

 • Antunovac kod Pakraca
 • Bjelovar
 • Borovo kod Vukovara
 • Beli Manastir,
 • Branjih Vrh i Kozarac kod Beloga Manastira
 • pustare Mitvar
 • Mirkovac i Sokolovac kod Darde
 • Čeminac također kod Darde
 • Popovac kod B. Manastira,
 • Čakovec
 • Daruvar
 • Golinci kod Donjega Miholjca
 • Karlovac
 • Lepoglava
 • Ogulin
 • Osijek
 • Požega
 • Vinkovci
 • Virovitica
 • Vukovar
 • Slavonski Brod
 • Soljani kod Županje,
 • Zagreb (Jankomir i Prečko)

Citat iz tog znanstvenog rada: “Rupić navodi da je potkraj 1945. godine u zarobljeničkim logorima u Jugoslaviji bilo ukupno 355.785 ratnih zarobljenika, od toga 114.000 „Jugoslavena“, očito najviše Hrvata, dok se zarobljeni Nijemci ovdje ne spominju.”, završen citat. Svima koje interesiraju navedeni podaci savjetujem da na spomenutom linku dođu do znanstvenog rada i pročitaju dalje nespomenute brojke jer bi zauzelo suviše prostora ovom mom promišljanju, a također bi bio plagijat. Ja sam uvijek davao izvore svojih podataka tako da ih je moguće provjeriti.

Ovdje sam poimenice naveo, vodeći računa da duple konc-logore (sabirne logore, nazovimo ih pravim
njemačkim imenom) ne spominjem. Prema podacima samo iz ovog znanstvenog rada bilo je: LOGORA ZA RATNE ZAROBLJENIKE, POGLAVITO NIJEMCE, ALI I OSTALE: 32 pri čemu su negdje gdje nisu navedene brojke nego samo nazivi mjesta, za opravdano je pretpostaviti da je ta brojka daleko veća.

Istovremeno, postojali su konc-logori (sabirni logori) i za civile, i to u ovom znanstvenom radu spomenuta samo Njemačka nacionalnost, dok ostale nisu spomenute, za pretpostaviti je da je također bilo takvih logora posebno po Vojvodini za Mađare i Dalmaciji za Italijane, no iz ovog rada se to ne vidi:

LOGORI ZA CIVILE NJEMAČKE NARODNOSTI UKUPNO: 26. za njih vrijedi također pretpostavka da je u pojedinim mjestima bilo više konc-logora (sabirni logori) posebno što se ovaj znanstveni rad ne bavi Mađarskom i Talijanskom, već samo Njemačkom nacijom.

Ukupni broj samo Njemačkih logora, odnosno konc-logora u kojima su većinom bili Nijemci, neovisno o pripadnosti
vojnim formacijama ili civili, samo u ovom znansvenom radu iznosi: 32+26=58 (konc-logor, kolokvijalni izraz za sabirni logor iz njemačkog jezika:Konzentrationslager)

Izvor: Ivan Čavrak

Vaš komentar

Loading Facebook Comments ...

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: