Novo!

Ne vjerujte mojoj ORJUNI, dlaku ko svaka zvijer mijenja, ćud nikako!

 

Dragi Striče,
ovo je prosto za nevjerovat. Moja najljubljenija ORJUNA koja piše u dnevnom biltenu Centralnog komiteta SDPrdonja, moj “prijatelj” iz 4 jahača Apokalipse, ali ga još nisam svrstao, kao dežurnog četnika  iz Sabora koji je jahač: SMRT, pa mi nikako nije jasno kojem od preostala 3 da dodijelim njegov status ORJUNE, možda onom na
crvenom konju: RAT, u svom najnovijem uratku piše o “ljepoti bratstva i  jedinstva fudbala” u mojoj Domovini.
Čudo neviđeno, mora da koji put pročita i naše stranice, pa eto, blizu je onog mjesta u svom komentaru, gdje je čestita starina, nakon što mu se kći zagledala u Srbina i s njim otišla “Tamo daleko”, na riječi tog kršnog BALKANCA:
“Deda i mi ćemo sledeće godine na naše more”, moj ti Ćapa ni lijevo ni desno nego zetu Srbinu pravu o lice: Hoćeš zete, hoćeš, ali samo s pašošem.
To moj dragi Striče bi još u vrijeme kada se ta moja ORJUNA, dakle RAT, nije ni rodila, neke davne 1964. kada si trebao imati “jajca” za tako nešto reći u Titoslaviji. Dakle da vidimo što to moj ljubljeni ORJUNAŠ piše, a da sam se već zabrinuo za njegovo zdravlje, jer nema ga desetak dana u tisku, pa me ono poplašilo da će, kao onaj što ga više nema, u  pjesmi D.Cesarića, BALADA IZ PREDGRAĐA, moja ORJUNA otegnuti papke, pa bih morao potrošiti
novac za osmrtnice.  To bi me bacilo u ogroman trošak.
Dakle nacionalizam je sranje, bar po mojoj ORJUNI, ili jahaću Apokalipse, RAT.
Da vidimo što bi to bilo i što znači riječ NACIONALIZAM.
DEFINICIJA
Nacionalizam je ideologija ili svjetonazor u kojoj je nacionalni  identitet presudan za formiranje i opstojnost jedne suverene države. Prema nazoru pristalica nacionalizma, za pripadnike jednog naroda je odnos prema naciji važniji od svakog drugog elementa osobnog ili grupnog identiteta i od svakog drugog odnosa odanosti.
Dakle po mojoj ORJUNI, RATU, moj grupni identitet HRVATA i moja odanost HRVATSKOJ JE SRANJE, bar tako moja ORJUNA tumaći.
Suprotna riječ od NACIONALIZMA je INTERNACIONALIZAM.
INTERNACIONALIZAM
Rječnik stranih riječi, autora Vladimira Anića i Ive Goldsteina, daje širi opis, uz tri različita značenja (isti tekst prenesen je u  Hrvatskom enciklopedijskom rječniku), pri čemu se nijedno ne poklapa sa gore navedenim: kozmopolitizam; politički i ideološki: u političkom žargonu nacionalističkih stranaka negativna odrednica sa značenjem antinacionalan ili antidržavni; povijesno i ideološki: u političkom žargonu komunističkih  stranaka obaveza međunarodne komunističke solidarnosti nadređena politici i interesima nacionalistih komunističkih partija
Kako god pogledaš, dragi Striče, moja ORJUNA, RAT, koja se ovdje pojavila s nešto “tanjom” dlakom ali istom
pokvarenom ćudi, bar po definicijama Rječnika stranih rijeći je:
1. mrzitelj HRVATSKE, dakle i svoje nacije jer kaže da je NACIONALIZAM SRANJE
pa spada u OTPADNIKE
2. čisti KOZMOPOLITA koji ne zna ni tko mu je ćaća a tko mater niti gdje se rodio
3. ANTIDRŽAVNI ELEMENT, pa da je u  Titoslaviji, zaglavio bi bar 3 do 5 godina GOLOG ili ZENICE pa postao balerina ko njegov rodni ideolog SESELJ
4. totalna KOMUNJARA (kao i svaka ORJUNA) u ideološkom smislu
5. negira moju državu, za njega ona ne postoji jer po definiciji nacionalizam je BITNA i PRESUDNA 
KOMPONENTA (sastavnica) za formiranje i opstojnost jedne suverene države.
Hajdemo sada vidjeti što znači riječ
ŠOVINIZAM
Šovinizam je uvjerenje u nadmoćnost ili superiornost vlastite skupine ili naroda nad drugima. Šovinizam je u izvornom smislu oblik pretjeranog ili čak i agresivno pretjeranog nacionalizma. Šovinisti se osjećajaju
superiorni prema pripadnicima drugih naroda i tako obezvređuju druge ljude. Može u ekstremnim slučaju dovesti do politike progonjenja, istrebljivanja, ugnjetavanja, koja je dobila ime po francuskom vojniku Chauvinu, pokloniku Napoleonove imperijalističke politike. Šovinizam se usmjeruje prema drugim narodima, raspaljivanju
nacionalne mržnje te propovijedanju nacionalne isključivosti.
Stoga mog dragog i neprežaljenog jahača Apokalipse, ORJUNU i RAT, ne mogu svrstati nigdje drugdje nego u JUGOSLAVENSKE ŠOVINISTE, mrzitelje svakog HRVATSTVA i ljubavi za svoju Domovinu, jer, bar on tako kaže da sam ja jer sam HRVATSKI NACIONALISTA: NAJOBIČNIJE SRANJE. NA SREĆU NAS OBOJE, JA IMAM ISTO MIŠLJENJE O NJEMU.
Izvor: Ivan Čavrak

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: