Novo!

Nekoliko redaka o specijalnom ratu!

Psihološki rat o kojem govorimo u ovom radu, oblik je specijalnog rata usmjerenog na postizanje psiholoških učinaka u vlastitu korist. Možemo ga definirati kao političku i vojnu strategiju kojom se nastoji raznovrsnim sredstvima i postupcima umanjiti snagu neprijatelja, smanjiti njegovu otpornost i spremnost na borbu, a ujedno povećati snagu u vlastitim redovima i pridobiti što brojnije saveznike.
Kod nas u Hrvatskoj ne postoji jedan bitan segment a to je ljudstvo koje bi uzvratio na ovaj vid spec. rata. Onaj mali broj portala koji promiču istinu je dostupan no uvijek pod pritiscima. Bitnijeg organiziranja nema mada mi ga trebalo biti. Srbija i srpska strana ona militantna ostvaruje preko državnog vrha svoje zamisli i to paralelno preko hrvatskog državnog vrha. Pri zapošljavanju se gleda koje nacionalnosti je uposlenik pa se zapošljava Srbin a branitelja se odbacuje. Vrlo opasna smjesa se stvara kao u predratnoj Hrvatskoj. Učimo ih privilegijama koje recimo su imali u SFRJ…što će sutrašnjica donijeti je nejasno. Kakva je politika hrvatskog državnog vrha prema usporedbi je ravna ruskom ruletu.

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: