Novo!

NEOVISNA GRUPA GRAĐANA U SLUŽBI NARODA I DRŽAVE HRVATSKE

Vrijeme za ujedinjenje

1. Utvrditi, imenom i prezimenom, osobe kojima građanski i ljudski moral i moralne norme predstavljaju osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka, koje bi sačinjavale:

„ Nezavisni Tim „ Cilj: Dati priliku zdravim snagama da preuzmu teret i odgovornost za narod i Državu Hrvatsku.

ZADATAK: 1. Utvrditi imenom i prezimenom osobe, udruge, stranke i druge organizacije, koje su sposobne izdignuti se iznad stranačkih, vjerskih i drugih opredjeljenja, kako bi svojim znanjem, sposobnostima i mogućnostima Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj osigurali stabilnost, sretnu i uspješnu budućnost.

2. Utvrditi, imenom i prezimenom, sadašnje saborske zastupnike, koji su spremni prihvatiti program i funkciju „Nezavisnog Tima”.

3. Utvrditi, imenom i prezimenom, članove Vlade RH, koji bezuvjetno prihvaćaju ovaj program i sa njima uspostaviti moralne, ljuske i operativno kvalitetne odnose, kako bi se zajedničkim radom došlo do zadanog CILJA.

1. Izbor zastupnika od općine do Sabora. CILJ: Da zastupnici koje Hrvatski Narod izabere budu časne, moralne poštene osobe, kojima je politika časna dužnost – borba za opće dobro naroda i Države Hrvatske ZADATAK: Omogućiti Hrvatskom Narodu u domovini i Svijetu da za svoje zastupnike na svim nivoima izaberu, one koji će časne, moralno i pošteno zastupati interese naroda i Države Hrvatske.

2. Realizacija gospodarskih programa putem kojih bi trebalo osigurati Hrvatskom Narodu financijsku sigurnost za narednih 50 godina CILJ: Otvoriti nekoliko stotina tisuća novih radnih mjesta, te time osigurati Hrvatskom Narodu financijsku sigurnost za narednih 50 godina. ZADATAK: Putem Vlade i Sabora RH osigurati realizaciju gotovih planskih programa kao što su: 1. Luku Rijeka osposobit da bude glavna Luka ulaza i izlaza robe u EU prema svijetu.

3. Operativno iskoristiti sve međunarodne robne koridore koji prolaze preko područja Republike Hrvatske i na taj način ostvariti veliku položajnu rentu kao stvarni resurs za definitivni izlazak iz ekonomske i moralne krize hrvatskog naroda.

4. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu. 4. Izgradnja međunarodnog centara mladih Na području Grada Vrgorca. Makarske i Ljubuškog susjednog garda BIH.

5. Izgradnja međunarodnog poslovnog centra Karlovac kao intermodalnog čvorišta između EU i cijeloga svijeta.

6. Putem razvojnih centara RH Zagreb, Split, Osijek i Rijeka Osigurati otkup svih poljoprivrednih i mesnih proizvoda.

7. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željeznicu prugu Pula Zagreb prema Mađarskoj granici.

8. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Raša Slovenija koja ide pravac Venecije.

9. Izgraditi novi vodovod Lika- Rijeka, kako bi se osigura voda za izvoz (bili su postignuti dogovori sa Qatarom da Hrvatska daje litru vode za litru plina Franko Rijeka).

10. Izgradnja 5 brodova sa LNG tankovima za prijevoz LNG do Omišlja i pitke vode u povratku u Afriku. 11. Izgradnja dvosmjernog kanala Dunav Sava i osiguranje riječnog plovnog prometa do Karlovca

11. Prilagođavanje sustava vladavine u RH stvarnim potrebama hrvatskih građana, kako bi bio u funkciji Hrvatskog Naroda. CILJ: Uspostaviti međusobnu zavisnost sustava i gospodarstava, tako da sustav služi stvaranju novih vrijednosti i svako radno mjesto u sustavu vladavine da ovisi o razvoju i rezultatima gospodarstva

ZADATAK: 1. U sustavu vladavine uvesti odgovornost od čistačice do Predsjednika Države. I to tako da odgovornost ide proporcionalno znanju, sposobnostima i funkciji.

2. Uvesti četvrtu – monetarnu vlast, kako bi Hrvatska Narodna Banka bila u službi hrvatskog razvoja i bila odgovorna za uspjeh i neuspjeh gospodarstva

3. Uvesti DOM NARODA, koji bi uz Sabor bio korektor i čuvar narodnih interesa.

4. Uvesti nagrade za Suce na svim razinama i kazne za svaku presudu koja na bilo koji način krnji ugleda sudbene vlasti, koji na bilo koji način odštete građane, gospodarske subjekte ili državu svojim nezakonskim presudama.

5. Medijima osigurati slobodu i uvesti odgovornost za izrečenu i napisanu laž. Isto tako nagraditi ih za otkrivanje nečasnih radnji pojedinaca i društva u cjelini.

6. Program zaštite hrvatskih nacionalnih interesa za narednih 100 godina CILJ: Osigurati političku i gospodarsku stabilnost, sigurnost, slobodu i ravnopravnost građana, bez obzira na njihove sposobnost, mogućnosti i položaj na kome se nalaze.

ZADATAK: 1. Iskoristiti znanje i sposobnost pojedinaca i institucija sustava, koji prije donošenja bilo kakve odluke trebaju dati analizu stanja, moralno i financijski točno utvrditi što te mjere donose pozitivno, a što negativno, koliko su privremene ili trajne. Te dati svoje stručno mišljenje imenom i prezimenom se vezati za obrađene predmete, kako bi se sutra znalo tko i koliko je bio stručan i sposoban ili koliko je predložene mjere frizirao kako bi ostvario osobnu korist ili korist za nekog trećeg, a na štetu Hrvatskog Naroda i Države HRvatske.

2. Utvrditi državne granice sa svim susjedima.

3. Zabraniti prodaju hrvatskih nacionalnih strateških resursa kao što su vode, šume, Energetika, poljoprivredno zemljište, more i Otoci, željeznice i autoputove. Svakog tko to pokuša prodati ili proda proglasiti nacionalnim izdajnikom Hrvatskog Naroda.

4. Hrvate koji žive i rade izvan RH prihvatiti kao sastavni dio Hrvatskog Naroda.

5. Utvrđivanje povijesne istine o Hrvatskom Narodu od 614 godine do današnjeg dana i to po karakterističnim vremenskim razdobljima. CILJ: Znanstveno i stručno utvrditi povijenu istinu i time automatski oduzeti pravo pojedincu da povijesno sudi bilo pojedincu ili sustavu koji je vladao.

ZADATAK: 1. Osigurati sredstva i Timove stručnjačka i podijeliti ih na povijesna razdoblja i dati zadatak svakom Timu da to i to povijesno razdoblje znanstveno i stručno obradi.

2. Ne dozvoliti pojedincima ili institucijama sustava da paušalno donose i sude bilo pojedincu ili sustavu koji je vladao.

3. Omogućiti svim zdravim snagama u RH da javo znanstveno i stručno raspravljaju o budućnosti, predlažu i traže rješenja kako bi se kao narod počeli baviti budućnosti, a istovremeno povijest ne zaboraviti, a sud o prošlosti prepustiti znanstvenicima povijesnim stručnjacima.

4. Na svim razinama poticati programe za mlade i umirovljenike.

5. Znanstveno i stručno utvrditi povijenu istinu i time automatski oduzeti područje bespredmetnog lamentiranja političara.

6. Na svim razinama favorizirati programe za mlade.

CILJ: Programe obrazovanja od vrtića do akademskih zvanja prilagoditi mladima i interesima Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske, kako bi mladi shvatili i prihvatili MORAL kao osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka.

ZADATAK: Promjena sustava obrazovanja , kako bi obrazovanje mladih bilo u funkciji gospodarstva, stvaranju nove vrijednosti , kojim će se osigurati financijska sigurnost svih gađana RH posebno mladih.

Izvor: Niko Šoljak

S/I

Žig

Oglasi
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: