Novo!

Nije samo Jasenovac bio logor torture komunističke strahovlade.

Nije samo Jasenovac bio logor torture komunističke strahovlade. Tko god ima računalo i stavi u pretraživač nešto kao “CIA declasified documents Comunist prisoner camps in YU” ili samo “Jasenovac Croatia”, dobiti će masu “deklasificiranih” dokumenata, odnosno dokumenata s kojih je skinuta oznaka “tajno” o komunističkom teroru nad svim narodima bivše YU..

Evo na hrvatskom jeziku samo neki nazivi:
1. Goli otok iz 1951 CIA-RDP82-00457R007800050010-7
2. Zatvorenički logori u Makedoniji od 9.12.1951.CIA-RDP82-00457R008900230002-1
3. Zatvorenički logori u Makedoniji od 23.12.1952.CIA-RDP82-00457R015500300008-3

Makedonija je posebno bila interesantna zbog građanskog rata 1946. – 16.10.1949. koji se odvijao u Grčkoj jer je tadašnja YU bila izravno u njega uključena (naravno “tajno”) na strani grčkih komunista.
Također postoji masu dokumenata o logorima u drugim bivšim republikama YU.
Glavno je da je težište “interesiranja” CIA-e tada bilo na političkim zatvorenicima. Prema tim izvješćima, večina zatvorenika je i spadala u tu kategoriju. NO ima i zatvorenika u izvješčima iz 1951. i 1952. koji su bili pripadnici regularne vojske III. Reicha ???
CIA striktno u izvješćima dijeli zatvorenike iz vremena II. SR. kao i nove zatvorenike protivnike tadašnjeg Titova režima.

Izvor: Ivan Čavrak

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: