Novo!

Otvoreno pismo Europskim državnicima

tajni računi
Otvoreno pismo predsjedniku vlade države.
Otvoreno pismo predsjedniku države.

Na znanje 
Ministar financija.
Ministar pravosuđa.

Poštovani!
Ovo pismo pišem u svoje ime i u imenu oštećenih građana Republike Hrvatske.
U bankama vaše države nalaze se tajni računi i računi pod imenom i prezimenom Hrvatskih građana od kojih su mnogi bili bivši državni dužnosnici. Taj novac nije legalno zarađen nego je zarađen pranjem novca, kroz otuđivanje imovine građana, banaka i poduzeča, korupcijom a postoje indicije i da je na tim računima novac zarađen preprodajom oružja i opreme terorističkim organizacijama !
Tražimo od vas da od banaka u vašoj državi zatražite popis sa imenima svih Hrvatskih građana i poduzeća u kojima su Hrvati vlasnici ili suvlasnici te taj popis dostavite Hrvatskoj Vladi i Predsjedniku države radi daljnjeg zakonskog procesuiranja. 
Ujedno tražimo blokadu tih računa dok korisnici ne dokažu da novac ne potječe iz kriminalnih radnji ili trgovine sa teroristima. 
Ovaj zahtjev-molba se odnosi na sve račune na kojima se nalazi više od 500 tisuća USD.
Uz ovaj dopis osobno prilažem popis sa imenima Hrvatskih građana ( bivših visokih državnih dužnosnika ) koji u bankama vaše države imaju račune sa vrlo velikim svotama.
Ovaj zahtjev-molbu bi trebali poslati Hrvatski državni organi ali pošto to godinama ne rade inicijativu je preuzela grupa građana koja želi da se nelegalno zarađen novac vrati u državni proračun. Stoga molimo da popis osim Hrvatskoj vladi dostavite i nama.

Hvala!

Franjo Egri

 

Open letter to Goverment

President of the State.
to the President of the State.

Acknowledge, 

Minister of finance, 

Minister of judiciary.

With respect im writing this letter in my name and the name of damaged citizens of Croatian Republic. In banks of your state there are secret accounts and accounts under the name and surname of croatian citizens from which many of them were ex state officials. That money is not legaly earned but earned trough money laundering, by taking away citizen ownership, banks and businesses, by corruption and there are indications that on those accounts the money is earned by reselling weapons and equipment of terrorist organisations.
We are asking you to make a list of names of all citizens and businesses in your state that are owned by croatians or co owners and to deliver that list to croatian goverment and the president for further process.

We are also asking to block those accounts until the owners dont prove that money is not coming from criminal work or sales from terrorists.

This request application is applicable for all accoutns that have more than 500k usd.
With this letter I am also attaching a list of names of croatian citizens ( ex officials) that have bank accounts with really big sums on them.
This request should be sent by Croatian goverment officials but because they are not doing that for years the iniciative was started by a group of citizens that wants the illegally earned money be brought back to state account. So we ask of you to make a list and to deliver it as to croatian goverment, also to us.

Thank you!

Franjo Egri

(Popis hrvatskih političara koji su opljačkali Hrvatsku je poznat Vladama Europskih i svjetskih država u kojima imaju tajne račune, kao i autoru pisma. Ovo nije prvo pismo koje je upućeno Vladama. Zašto se ništa ne poduzima, je u konačnici pravo pitanje…Op.Stric Ivan)

OVO SU LJUDI KOJI SU SEBI STAVILI U ĐŽEP 1 MILIJARDU DOLARA NAMIJENJENIH HRVATSKOJ!

Ovo otvoreno pismo je upućeno političarima i novinarima u države gdje dotični i njihova rodbina imaju račune.

Tajne račune, pod imenom osobno ili nekoga od rodbine, firme itd.

Političari koji su upleteni u malverzacije su:

Gregurić, Valentić, Prka, Škegro, Mateša, Erhatić, Bajić, Mesić.

Nikad prodan Domovini odan!

Stric Ivan!

tekst-i-fotografija

Oglasi
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: