Novo!

OTVORENO PISMO STJEPANU HEFERU!

Bog! poštovani i dragi prijatelji,

Priloženo pismo generala Maksa Luburića govori samo za sebe kakova je politička klima bila tada u hrvatskoj emigraciji. Ja osobno kada o ovome mislim, koža mi se digne a živci uznemire; kada se samo sjetim koliko puta sam se svađao, prepirao i čak više puta potukao sa mojim dobrim prijateljima i dobrim Hrvatima samo zato što smo više vjerovali Maksu Luburiću i njegovu pisanju u DRINAMA i OBRANAMA, nego (kružoku i vladi” HOP-a u Buenos Airesu.
 Bio sam rizničar ogranka HOP-a “Dr. Ev. Ivan Šarić” u Parizu. Bila je nedjelja 4 kolovoza 1963. godine. Imali smo sjednicu u jedonj crkvenoj dvorani na Metro-vu Pere-Lachaise. Ante Lovrić je bio predsjednik, Mirko Kovačecić tajnik a ja rizničar. Marko Grabić bio je nametnuti iz Buenos Airesa kao Vjećnik HOP-a, dakle onaj “tko vedri i oblači” na terenu, u ovom slučaju nama članovima HOP-a u Parizu. Bilo je riječi da članovi HOP-a ne mogu i ne smiju kupovati tisak DRINAPRESS-a što Luburić piše. Došlo je do prepirke i svađe. Kako sam ja bio najgrlatiji, Marko Grabić me je nazvao beogradskim Hrvatom i nadodao da me izbacuje iz organizacije HOP-a. Ja sam mu rekao da me on i “njegovi oni” ne trebaju izbacivati, jer ja sam odlazim od vas. Kako je uz mene bila MOJA TAŠKA, jer sam ju ja kupio sa mojim novcem a u njoj je bio sav društveni novac i papiri vezani uz članarinu. Tada je to tako bilo, nije bilo čekova, nije se novac stavljkao na banku, sve se čuvalo u gotovini i plaćalo u gotovini.
Ja sam demonstrativno pošao prema izlaznim vratima i pozvao neke koji mi vjeruju da pođu za menom. Pošli su: 1. Pavo Miličević, 2. Žarko Luburić, 3. Milan Bagarić, 4. Mate Kolić, 5. Veso Šaravonja, 6. Mirko Kovačević, 7. Nikola Šantić, 8. Ivan Barun, 9. Ivan Velja i još neki drugi čijih se imena više ne sjećam. Tada smo počeli otvoreno i javno nastupati u ime HNO, i, istini za volju, od tada pa do danas nisam više imao komples prema bilo kojem Hrvatu.
Primite, dragi moji prijatelji mje iskrene poZDrave iz dalekog Texas-a.
Izvor: Mile Boban.
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: