Novo!

Popis četnika i ostalih koji se spominju u dnevniku Prostran Slobodana!

Zapovjednik II četničkog voda sela Smoković kod Zadra PROSTRAN SLOBODAN – ing građevine, voditelj dnevnika prikazanog u nastavcima.
List 1., strana 1.
1. KALAPAĆ, nema imena, – Predsjednik Srbske Demokratske Stranke Smoković
2. Graovac Dragan – bez naznake dužnosti
3. Prostran Tihomir (Ćirimin) – bez oznake dužnosti
4. Popis poginulih, nije navedena oznaka jesu li bili pripadnici četničkih jedinica ili civili, samo se može zaključiti da su muški bili u četnicima, ali i za ženske osobe nije utvrđeno
međutim u daljnjem tekstu dnevnika za neke se izričito kaže da su bili naoružani četnici. Takvi će nanovo biti spomenuti u kontekstu datuma pogibije i vođenja dnevnika
4.1. 11.12.1991. – Kalapać Soka
4.2. 30.12.91. – Reljić Zdravko
4.3. 30.12.91. – Višić Predrag
4.4. 3.2.912. – Vranić Mimi
4.5. 21.2.92. – Prostran Boja
4.6. 8.3.92. – Vranić Špiro
4.7. 7.4.92. – Macura Ljuba
4.8. 12.4.92. – Pavić Danilo
4.9. 20.5.92. – Rajčević Siniša
4.10. 20.5.92. – Rajčević Goran
4.11. 21.5.92. – Guša Stana
4.12. 15.6.92. – Tintor Nevenko
4.13. 16.6.92.-  Prostran Milan (Mišo)
4.14. 18.6.92. – Đinić Đuro
4.15. 27.6.92. – Rajčević Paje Nenad
4.16. bez datuma 12 mj.92. – Ardalić Luka Marka
5. bez datuma – Oliverić Ćedo (Pepina)
6. bez datuma – Kovačević Vinko
7. bez datuma i imena – 3 žene
8. 21.9.91. – uzaptuje se i zadržava (krade) autobus gradskog poduzeća Liburnija Zadar i odvozi u selo od strane vozača Daničić ?
List 2. strana 2. Ranjeni po datumima pripadnici četničkih jedinica sela Smoković:
9.1. 11.12.91. – Maričić Gojko
9.2. 14.12.91. – Maričić Boško
9.3. 31.12.91. – Gagić Dušan (Mujo)
9.4. 3.1.92. – Radić Đoko
9.5. 22.2.92. – Matić Dušan
9.6. 3.3.92. – Rajčević Rade
9.7. 27.3.92. – Đinić Mile
9.8. 7.4.92. – Macura Dušica
9.9. 24.5.92. – Dubroja ?
9.10. 3.6.92. – Vrzić Nikola
9.11. 3.6.92. – Reljić Slobodan
9.12. 15.6.92. – Rajčević Žarko
9.13. 18.6.92. – Đinić Jovo
9.14. bez datuma 12.92. – Paravinja Drago
9.15. bez datuma 12.92. Prostran Ognjan
9.16. 23.12.93. (pogrešna godina jer je 23.12.93. taj ratni dnevnik bio u mojim rukama – vjerovatno 23.12.92. – Prostran Pajo
9.17. opaska kao pod 9.16. – pogrešna godina – 23.12.93. treba 23.12.92. – Đinić Lazo
List 2. strana 2. Umrli prirodnom smrću
10.1. 26.12.92. – Prostran Nikola pok. Jove
10.2. 28.12.91. – Rajčević Stevanija udova Dušana
10.3. 29.12.91. – Ardalić Nevenka
10.4. 30.12.91. – Prostran Jela pokojnog Mirka
10.5. 16.4.92. – Rajčević Boja
10.6. 18.4.92. – Reljić Ilija
10.7. 13.4.92. – Prostran Kosa
List 3. strana 1. – Uhićen u četničkoj uniformi od strane naših snaga 28.9.91. – Paravinja Bogdan
List 4. strana 1. – 2 ranjena bez imena, jedan teže jedan lakše (navodi vojnici – pretpostavka pripadnici tzv. JNA)
List 5. strana 1. 30.9.91. – komandu ptreuzima vojska, kapetan SAVIĆ, nema imena
List 6. strana 1. ne navodi se datum ali po sadržaju se razabire da se odnosi na 30.9.91. – 4 vojnika ranjena, 1 mrtav (navodi vojnici – pretpostavka pripadnici tzv. JNA)
List 9. strana 1. 4.10.91. – spominju se Oliverić Pepa i Oliverić Duško,Pavić Branko, Prostran Petar (Pešo)
List 9. strana 1. 4/5.10.91. – 1 vojnik mrtav, 6 ranjenih (navodi vojnici – pretpostavka pripadnici tzv. JNA)
List 11. strana 1. 21.10.91. – TO Benkovac diže više od 120 mladića iz Smokovića i raspoređuje po tzv. Krajini – ne navode se imena
List 11. strana 1. 4.11.91. – razmjena tarobljenika, spominju se da su razmjenjeni četnici:
11.1. – Paravinja Bogdan
11.2. – Đinić Nikica
11.3.- Đinić Branko
11.4. – Škopelja Branko
11.5. – Daničić Todor iz Zemunika Gornjeg
11.6. – Prostran Stanko pokojnog Đure
List 11. strana 1. – Lakić (bez imena) – čin kapetan
List 12. strana 1. – U garnizonu Zemunik (zračna vojna luka) ima žrtava – nepoznat broj
List 13. strana 1. – 20.11.91. – Čedo Prostran
List 14. strana 1, – poginula Kalapać Soka (žena pok. Đuice ? Đure ?)
List 14. strana 1. – ranjen Maričić Gojko (već gore na popisu ranjenih)
List 15. strana 1. – teško ranjen Maričić Boško (Orca)
List 16. strana 1. – spominju se Pavić Marinko i Tintor Stevo
List 16. strana 1. – sahranjena Rajčević Stevka udova pok. Dušana (gore spomenuta umrla prirodnom smrću)
List 17. strana 1. – sahranjena Ardalić Nevenka (gore spomenuta umrla prirodnom smrću)
List 17. strana 1. – 30.12.91. pogibaju Reljić Zdravko i Višić Predrag (gore spomenuti spomenuti četnici ubijeni u zasjedi) još 3 rezervista iz susjednih sela – ne navode se imena
List 17. strana 1. – 30.12.91. ranjen Kalapać Slavko
List 17. strana 1. – 30.12.91. sahranjena Prostran Jelena (Dika) pok. kuvara Mirka- umrla kratka nepoznata bolest (gore spomenuta umrla prirodnom smrću)
List 18. strana 1. – teže ranjen Gagić Dušan (Mujo ) (gore spomenut)
List 18. strana 1. spominju se četnici koji sahranjuju Reljić Zdravka i Višić Predraga
18.1. – Biovica Milan
18.2. – PROTO (misli se na svećenika SPC) – nepoznato ime
18.3. – Dragiša Pavić
18.4. – Ardalić Mladen
18.5. – Prostran Duško pokojnog Zdravka
List 19. strana 1. – u sahrani sudjeluju još četnici :
19.1. – Prostran Slobodan – voditelj ovog dnevnika
19.2. – Oliverić Gojko
19.3. – Reljić Anđelko
19.4. – Višić Neven
19.5. – mladih 7 seoskih milicionara – ne spominju se imena
List 19. strana 1. 3.1.92. – 4 ranjena od toga iz sela Smoković Radić Đoko (teže ranjen)
U dva samostalna lista dana 23.1.93. spominje se samo ranjeni:
– Prostran Pajo
– Đinić Lazo
Iz osobnog saznanja ovom popisu treba dodati Višić Gromika – bivšeg inspektora SUP u Zadru i još nekoliko milicionara koji su iz redova MUP RH prešli u četnike.
Zaključak:
1. Iz teksta dnevnika a prema kazivanju Prostran Slobodana Selo Smoković je imalo oko 2.000 stanovnika.
No međutim to je brojka itekako uvećana po starom dobrom srbskom običaju. Po popisu stanovnika DZS RH (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske) u Selu Smoković kod Zadra koji je izvršen 1991. u Smokoviću je živjelo 1.029 osoba, od toga 989 Srba. Stoga kada se barata s podacima o sudionicima pobune – četnicima iz sela Smoković onda se mora baratati s brojkom od 989 Srba a ne s brojkom od 2.000 kako navodi Prostran Slobodan u stilu Srbskih Epskih Narodnih Pesama. Dakle:
2. Formirana su 3 četnička voda, prvo 1. i 2. a naknadno 3. Ako se pretpostavlja da vodovi broje po 30 ljudi, i uključen zapovjedni kadar od još 5 – 6 ljudi, to je
pod oružjem bilo oko 120 – 130 četnika u Selu Smoković. Osim toga TO Benkovac mobilizirala je još 120 ljudi neovisno o tome.
Ukupan broj četnika pod oružjem je dakle u razdoblju rujan mjesec 1991. do akcije HV “Gusar” – Maslenica bio oko 250 ljudi pod oružjem. Zapovjedni štab, pripadnici sistema veze, pripadnici minobacačkih i topničkih postrojbi još otprilike ukupno između 35 – 40 ljudi (pretpostavljena vojna formacija od 75% popunjenosti).
3. Ukupan broj naoružanih četnika iz sela Smoković je dakle u vremenskom razdoblju 9. mjesec 1991. do 1. mjesec 1993. iznosio 300 – 350 četnika. U odnosu na populaciju sela to je izuzetno velika brojka od oko preko 38% seljana.
Na jednom mjestu se spominje 120 učeniuka upisanih u školskoj godini 1991. Nadalje se spominju “mladi seoski milicionari”. Pod time vjerovatno se podrazumjeva – razumna pretpostavka – da su to mladići godišta između 16. do 18-19 godina života. Statističkim zbrajanjem svih brojki – naoružani četnici + upisana djeca u školu + mladi seoski milicionari, dolazi se do vjerovatne brojke da je cjelokupno odraslo muško stanovništvo sela Smoković bilo pripadnicima četničkih jedinica.
Još slijedi analiza i zaključak odnosa ovod uradka četničkog komandira Prostran Slobodana u odnosu na politiku Slobodana Miloševića iskazanu u knjizi nađenoh u njegovoj kući.
Izvor: Ivan Čavrak

Vaš komentar

Loading Facebook Comments ...

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: