Novo!

Popis udbaša za odstrel hrvatskih emigranata i protivnika!

 

Popis pripadnika zloglasne jugoslavenske UDB-e (kasnije SDS-a, Službe državne sigurnosti) koji su bili zaduženi za obradu, praćenje i likvidacije hrvatskih političkih emigranata i protivnika:

Stanislav Bašić, centar SDB Tuzla;

Nedžad Šurković, centar SDB Sarajevo;

Himzo Šuvalija, centar SDB Sarajevo;

Miro Šimić, centar SDB Mostar;

Ivan Bunoza, centar SDB Mostar;

Slobodan Džalto, centar SDB Livno;

Josip Gojun, centar SDB Split;

Anđelko Radić, centar SDB Novi Sad;

Slavenko Halilović, uprava SDB u Beogradu;

Anto Mendeš, centar SDB Tuzla;

Anđelko Leko, centar SDB Mostar;

Dževad Rogonjić, centar SDB Zenica;

Zdravko Zorić, centar SDB Mostar;

Boso Bošnjak, centar SDB Sarajevo;

Smail Beganović, centar SDB Bihać;

Ivan Krndelj, centar SDB Tuzla;

Stanislav Pinjuh, centar SDB Mostar;

Jovo Vujnović, centar SDB Split;

Ranko Miočinović, centar SDB Sisak;

Branko Rokavec, centar SDB Maribor;

Muhamed Sušić, centar SDB Sarajevo;

Vukašin Dejanović, centar SDB Banja Luka;

Darko Domišljenović, centar SDB Zagreb;

Ilija Dodik, centar SDB Varaždin;

Bakir Alispahić, centar SDB Sarajevo;

Alija Đonlić, centar SDB Osijek;

Goran Radović, centar SDB Sarajevo;

Dragiša Mihić, centar SDB Sarajevo;

Ivan Lang, centar SDB Karlovac;

Husein Duraković, centar SDB Doboj;

Ivan Nedoklan, centar SDB Zenica;

Zoran Pavić, centar SDB Tuzla;

Bakir Alispahić, centar SDB Sarajevo;

Ante Tolj, centar SDB Mostar;

Rade Dukić, centar SDB Novi Sad;

Hajrudin Rakanović, centar SDB Banja Luka;

Zlatko Ribica, centar SDB Mostar;

Branko Marelja, centar SDB Livno;

Ivan Babić, centar SDB Livno;

Stipo Đukić, centar SDB Banja Luka;

Ivan Cetinić, centar SDB Rijeka;

Edhem Godinjak, centar SDB Sarajevo;

Anđelko Hrgić, centar SDB Livno;

Luka Lovrić, centar SDB Banja Luka;

Marko Radišić, centar SDB Banja Luka;

Kemal Prepić, centar SDB Sarajevo;

Ivan Bandić, centar SDB Mostar;

Krešimir Lovrić, centar SDB Doboj;

Mladen Peić, centar SDB Bjelovar;

Zoran Ferić, centar SDS Sisak;

Jozo Ćurić, centar SDB Livno;

Mirko Džeba, centar SDB Doboj;

Ljubo Prskalo, centar SDB Mostar;

Bruno Galić, centar SDB Osijek;

Husein Šarganović, centar SDB Bihać;

Mile Jurić, centar SDB Mostar;

Božo Džakula, centar SDB Mostar;

Slobodan Sakan, centar SDB Banja Luka;

Ivan Vesenjak, centar SDB Varaždin;

Vlade Šorgić, centar SDB Split;

Mićo Brkić, centar SDB Gospić;

Nikola Petrić, centar SDB Zenica;

Zvonko Vrebac, centar SDB Sarajevo;

Milan Tesla, centar SDB Varaždin;

Zdravko Zorić, centar SDB Mostar;

Željko Rajnović, centar SDB Zagreb;

Miroslav Šimić, centar SDB Mostar;

Ivan Lang, centar SDB Karlovac;

Đorđe Lavrinić, centar SDB Osijek;

Željko Kozina, centar SDB Sarajevo;

Vlastimir Kusmuk, centar SDB Zenica;

Ognjen Krešić, centar SDB Split;

Duško Veselinović, odjeljenje SDB Gnjilane;

Ante Rebac, centar SDB Mostar;

Marijan Lukšić, centar SDB Karlovac;

Nedžad Šurković, centar SDB Sarajevo;

Mirsad Haseljić, centar SDB Tuzla;

Vladimir Maslarić, centar SDB Split;

Veljko Radošević, centar SDB Osijek;

Sead Spužić, centar SDB Mostar;

Ante Rebac, centar SDB Mostar;

Tugomir Bublić, centar SDB Bjelovar;

Mehmedalija Mehić, centar SDB Tuzla;

Zdravko Grk, centar SDB Mostar;

Dušan Došen, centar SDB Gospić;

Goran Korica, centar SDB Zagreb;

Alija Dodig, centar SDB Varaždin;

Vladimir Bodrožić, centar SDB Osijek;

Franjo Tunjić, centar SDB Tuzla;

Mijo Golub, centar SDB Sarajevo;

Milan Rkman, centar SDB Zagreb;

Josip Kramarić, centar SDB Zagreb;

Nikica Radaković, centar SDB Zagreb;

Drago Čolak, centar SDB Mostar;

Perica Mijatović, centar SDB Sarajevo;

Zlatko Musa, centar SDB Sarajevo;

Vlado Pletikosić, centar SDB Osijek;

Tihomir Brđalović, centar SDB Sarajevo;

Danilo Đurasović, centar SDB Osijek;

Božo Bagarić, centar SDB Zenica;

Božidar Stojović, centar SDB Bar;

Vlado Šorgić, cetar SDB Split;

Vladimir Jurišić, centar SDB Zenica;

Danijel Bogdanović, centar SDB Osijek;

Ivica Kušurin, centar SDB Zagreb;

Mladen Petrović, centar SDB Bihać;

Marijan Lokšić, centar SDB Karlovac;

Mario Balen, centar SDB Banja Luka;

Čedo Pavlović, centar SDB Tuzla;

Slavko Andrić, centar SDB Mostar;

Ivan Herceg, centar SDB Mostar;

Muhamed Čebić, centar SDB Zenica;

Vladimir Ćesić, centar SDB Zenica;

Ivica Jurić, centar SDB Zenica;

Vlado Kostešić, centar SDB Pula;

Mirsad Haseljić, centar SDB Tuzla;

Boško Baković, centar SDB Split;

Davor Matić, centar SDB Split;

Radomir Rodić, centar SDB Banja Luka;

Hajrudin Rakanović, centar SDB Banja Luka;

Milanko Oreščanin, centar SDB Osijek;

Ibrahim Meškić, centar SDB Zenica;

Anto Barać, centar SDB Banja Luka;

Zoran Pavić, centar SDB Tuzla;

Mićo Brkić, centar SDB Gospić;

Mile Renovica, centar SDB Sarajevo;

Ivan Figurek, centar SDB Banja Luka;

Zlatko Udovčić, centar SDB Mostar;

Niko Čančarević, centa SDB Tuzla;

Vlatko Šupe, centar SDB Karlovac;

Mijo Golub, centar SDB Sarajevo;

Milan Mihaljević, centar SDB Goražde;

Halil Tahto, centar SDB Tuzla;

Darko Džimbeg, centar SDB Zagreb;

Dragoslav Rubež, centar SDB Sarajevo;

Željko Šukić, centar SDB Sarajevo;

Pavle Tomić, centar SDB Sremska Mitrovica;

Zoran Šaponja, centar SDB Split;

Miro Prelo, centar SDB Mostar;

Jozo Petrović, centar SDB Mostar;

Teufik Mušić, centar SDB Sarajevo;

Dušan Janjić, centar SDB Zagreb;

Đuro Đaković, centar SDB Gospić;

Mladen Igali, centar SDB Osijek;

Slobodan Platiša, centar SDB Zagreb;

Ivo Ercegović, centar SDB Gospić;

Dinko Horvat, centar SDB Zagreb;

Vojin Bera, centar SDB Banja Luka;

Nikola Dereta, centar SDB Karlovac;

Zvonko Šušak, centar SDB Doboj;

Marko Mihaljčić, centar SDB Doboj;

Mesud Smajić, centar SDB Zenica;

Nijaz Deleut, centar SDB Split;

Slobodan Despenić, centar SDB Livno;

Ivica Kušurin, centar SDB Zagreb;

Nikola Grgić, centar SDB Doboj;

Vladimir Maslarić, centar SDB Split;

Marko Mikulić, centar SDB Doboj;

Josip Alduk, centar SDB Osijek;

Emir Bijedić, centar SDB Mostar;

Duško Večerina, centar SDB Rijeka;

Davor Matić, centar SDB Split;

Željko Zelić, centar SDB Zenica;

Ivica Grujić, centar SDB Osijek;

Petar Bokan, centar SDB Zagreb;

Branko Čanović, centar SDB Zagreb;

Milorad Kuribak, centar SDB Mostar;

Ivan Zovko, centar SDB Zenica;

Zlatko Milovan, centar SDB Pula;

Ivan Lasić, centar SDB Mostar;

Vladimir Atlagić, centar SDB Pula;

Sead Kikić, centar SDB Doboj;

Željko Zelić, centar SDB Zenica.

(popis je napravljen na temelju operativnog dokumenta jugoslavenske obavještajne službe SDS, „Strogo povjerljivog Operativnog glasnika“, od veljače 1989. godine)

1 Comment on Popis udbaša za odstrel hrvatskih emigranata i protivnika!

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: