Novo!

PORUKA MAKSA LUBURIĆA GRADJANIMA HRVATSKE!

indeksiraj

“POSLANICA” GRADJANIMA HRVATSKE

Gradjani Hrvatske!

Zločinačka politika nacističko-fašističke beogradske klike pod vodstvom Josipa Broza Tita u svojoj namjeri “zadržavanja vlasti pod svaku cijenu”, predajte danas Hrvatsku, a sa njom i stale republike Jugoslavije, u ruke Sovjetskog Saveza. Sovjetske vojne misije nalaze se u Beogradu, sovjetski ratni brodovi ulaze u luke Dalmacije i sovjetski mornarički stručnjaci izabiru točke hrvatskog Jadrana kako bi na njemu podigli stalne baze sovjetske flote. (Kao što su to činile u Kubu 1962. godine, što je izazvalo skoro rat između Amerike i URSS-a, mo. Otporaš.)

Sovjetski avioni danomice prelijeću i slijeću na aerodrome Jugoslavije, prenašajući oružje na Bliski istok: Ujedinjenu Arapsku Republiku, Siriju i Irak! (Kao i danas. Ništa se nije promijenilo. Mo.) Jugoslavenska armija stavljena je pod indirektnu komandu sovjetskih generala koji upravljaju formacijama “Varšavskog Pakta”; jugoslavenske trupe koncetriraju se na granicama Grčke i Italije kako bi, u slučaju ponovnog izbijanja sukoba na Bliskom Istoku, a koji je predvidiv, povele “diverzantske akcije” u skladu sa planovima vrhovne komande Crvene Armije.

GRADJANI HRVATSKE!

Tito i fašističko-nacistički element koji ga podržavaju na vlasti, poduzeli su sve mjere izgovorom “osujećivanja izraelske akcije protiv arapskih zemalja”, (Taj sukob je poznat kao “Šestodnevni rat” kada je Izrael za šest dana nemilice potukao i porazio arapsku koaliciju. To je bilo u lipnju 1967., mo. Otporaš.) ali istina je podpuno drugačija!

U bojazni pred snagama širokih masa radnog naroda, u bojazni pred nastupom istaknutih članova saveza komunista Hrvatske kao i uglednih Hrvata koji se nalaze na važnim položajima u armiji, u bojazni pred svim posljedicama koje im prijete usljed propasti privredne reforme, usljed straha pred nezaposlenošću i sve žešćom i otvorenom reakcijom radnih kolektiva, u želji zadržavanja vlasti, a pod izgovorom sukoba na Blitskom Istoku, fašističko-nacističko-imperijalistička banda predaše Hrvatsku u ruke Sovjetskom Savezu kako bi ovaj “sačuvao Jugoslaviju” i privilegije krvopija radnog naroda.

GRADJANI HRVATSKE!

Sjetite se sedmog plenuma CK SKJ, održanog u Beogradu 1. srpnja, (to je bilo 1967. god., mo) kada je Tito, lažno prikazujući svjetsku situaciju i u namjeri da nekako protumači ono što svi znamo, izjavio: “moramo biti svjesni opasnosti koja prijeti i nama. Agresiji na Bliskom Istoku aplaudiraju svi reakcionari. U isto vrijeme ona je pružila podstreka da se, na primjer u Grčkoj i Italiji, počnu širiti glasine i na račun Jugoslavije.” GLASINE O TRULEŽU KOJI VLADA U VRHOVIMA CK SKJ ŠTO NIJE NIKAKVA TAJNA ZA SVAKO DIJETE U HRVATSKOJ.

(Za podsjetiti je da je generalov ubojica i UDBIN plaćenik Ilija Stanić u to vrijeme bio kod generala i radio u tiskari DRINAPRESS; koji je kasnije dao lažne izjave da je vidio na generalovu stolu šifrirana pisma koje je Maks slao Moskvi. Iz ove generalove “POSLANICE” može se jasno zaključiti da general nije imamo nikakove prijateljske simpatije prema Moskvi a još manje prema sovjetskom savezu. Mo. Otporaš.)

Izvršno vijeće u Zagrebu prihvatilo je 5. srpnja nacrt zakona o materijalnoj zaštiti sudionika NOB, kojim se za još oko 5.000 bivših boraca u Hrvatskoj, starijih od 55 godina i nesposobnih za privredjivanje, osigura stalna novčana pomoć i dječiji dohodak. (Po današnjoj statistici SDP-a i onih koji ih u tome podržavaju, ima tih “prvoboraca” u Hrvatskoj koji primaju privilegije NOB-a više danas nego 5 srpnja 1967., mo.) Pomoć će moći koristiti bivši borci koji su u partizanske redove stupili prije 9. rujna 1943., odnosno u Istri do 29. rujna te godine. (Interesantno! Po ovome bi treblo značiti da oni hrvatski partizani koji su stupili u partizanske redove prije Poglavnikova pripojenja silom otetih hrvatskih područja Hrvatskoj 9. rujna 1943. god., da imaju pravo na boračke povlastice, dok oni koji su stupili kasnije, nemaju iste privilegije, jer su Dalmacija i Istra ušle u sastavni dio Hrvatske Države, zahvaljujući Poglavniku dru. Anti Paveliću i njegovu raskidu sa fašističkom Italijom. Mo. Otporaš.)

KAKVA JE TO POLITIKA DJELJENJA MILOSTINJE?

Hrvatski Narodni Odpor jasno je u svojem program iznio stanovište da se svim borcima NOB, sa područja hrvatske, moraju dodjeliti penzije koje će se dizati prema životnim potrebama. Izvršno vijeće u Zagrebu misli, da će tim svojim činom pobijati program Hrvatskog Narodnog Odpora, ali SE VARA.

PENZIJU SU ZASLUŽILI I ONI KOJI SU NAKON GODINE 1943., STUPILI U REDOVE NOB, kao i oni, KOJI SU SE TOKOM GODINA RATA BORILI U REDOVIMA HRVATSKE VOJSKE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE! Svi stanovnici Hrvatske moraju biti jednaki pred zakonom i ovaj ih je dužan štititi, a svi bivši vojnici Hrvatske, borili se u ovim ili onim redovima, moraju biti tretirani kao Hrvati i u svim povlasticama izjednačeni! (To se je moglo nedavno vidjeti od političkog vrha vlade RH, posebice predsjednice KGK koja iz osobnog prkosa nije htjela doći ni u Jasenovac niti je htjela doći na Bleiburg. S tim je naša predsjednica RH uveliko dala veliku razliku između ove dvije hrvatske vojske, jednoj, tj. NOB da je bila legimitna, drugoj, tj. vojski HOS-a da nije bila legitimna i da je bila zločinačka. Tim je naša predsjednica KGK uveliko podjelila Hrvate, dok naš Maks Luburić se iz dna petnih žila trudi pomiriti Hrvate i Hrvata sa Hrvatom. Mo. Otporaš.)

Ali i ova zaštita i ove privilege moraju biti svedene na realnost općeg privrednog stanja koje se nalazi u punom kaosu: tisuće mladih ljudi sa diplomama u rukama, uzalud obijaju pragove a ne mogu da nadju posao.

HRVATSKOJ JE POTREBNA PODPUNA TRANSFORMACIJA POLITIČKE, SOCIJALNE I PRIVREDNE NARAVI a koja će se jedino postići njenim istupom iz Jugoslavije. Svoj političko-privredni kaos, nacističko-fašistička imperijalistička banda želi riješiti posjetama Todora Živkova Jugoslaviji ne bi li Bugarska, uz Sovjetski Savez, pomogla i podržavala njihovu reakcionarnu politiku. Ova je njihova politička igra plitka i zbog toga su je široke mase naroda Hrvatske i progledale! VAN IZ JUGOSLAVIJE! HRVATSKA JE DOVOLJNO EKONOMSKI JAKA I OBILUJE SA KAPACITETOM SVOJIH GRADJANA DA MOŽE NA MIRAN NAČIN RIJEŠITI SVE SVOJE PROBLEME!

U svojem program Hrvatski Narodni Odpor iznio je na jasan i nedvojben način prve korake koje je potrebno započeti kako bi Hrvatska opet “mogla disati”. U taj su program uvršteni svi, pa i savez komunista Hrvatske, odnosno oni njegovi članovi koji su digli i još uvijek dižu svoje glasove u obranu svojeg naroda i svoje domovine. U ovaj su program uvršteni i bivši boric NOB kao i sadašnji pripadnici armije, po narodnosti Hrvati. Ne Jugoslaveni, nego hrvati, pa bili ovi katolici, pravoslavni, muslimani, židovi ili ateisti, jer kako dobro primjećuje KIRO HADŽI VASILEV na diskusionom seminaru o aktuelnim problemima reorganizacije i razvoja saveza komunista Jugoslavije priredjenoga na Visokoj školi političkih nauka u beogradu od 5. do 10 lipnja:

“MI NE MOŽEMO NIKOME ZBOG TOGA ŠTO JE NACIONALNO NEOPREDJELJEN PRIZNATI PRAVO DA SE IZJAŠNJAVA KAO JUGOSLAVEN PO NACIONALNOSTI. NAŠ STAV JE DA NE MOŽE BITI RIJEČI O JUGOSLAVENSKOJ NACIJI (Ovo bi trebali znati oni koji silom prilika izmišljaju nepostojeću narodnost, a to su današnji takozvani Bošnjaci, mo) DA ONA DANAS NE PREDSTAVLJA REALNOST, NITI SE STVARI U TOM PRAVCU KREĆU”.

TAKO JE! STVARI SE KREĆU U PRAVCU NEZAVISNOSTI, PODPUNE POLITIČKE NEZAVISNOSTI REPUBLIKA KOJE, PROTIV SVOJE VOLJE, SAČINJAVAJU JUGOSLAVIJU!

Samo separacijom, uspostavit će se mirni, prijateljski odnosi medju susjedima, pa tako i medju Hrvatima i Srbima koji će, svaki u svojoj nezavisnoj republici, biti garanti mira i reda na Balkanu. Zbog toga, Hrvatski Narodni Odpor, pruža ovim putem, a kao što je to učinio i putem svog programa, ruku srpskom narodu koji diljem Srbije, poput hrvatskog, trpi na svojoj kičmi zločinačku nacifašističku bandu krvopija i zločinaca radnog naroda.

Hrvatski narod nije imao ni u prošlosti, a nema ni danas, nikakvih problema političke naravi sa Sovjetskim savezom. Ovo smo ustvrdili u našem programu, a tvrdimo i danas, kao pripadnici Crvene Armije i Crvene Flote koja se danas nalazi u našoj domovini, da ne budemo zavarani od nacifašista u Beogradu koji se kriju iza njih kako bi spasili svoje privilegije. (Ovdje u ovom paragrafu nešto nije jasno, barem za mene. Možda će netko drugi drugačije shvatiti, mo.) Članovi saveza komunista Hrvatske dužni su postati u tom pogledu most izmedju pripadnika sovjetske armije i flote i radnih kolektiva Hrvatske, kako bi se izbjeglo prolijevanje krvi nezaštićenog naroda koji želi preuzeti svoju sudbinu U SVOJE RUKE, ne škodeći tim svojim željama interesima Sovjetskog Saveza na Sredozemlju.

GRADJANI HRVATSKE!

Konačno je nacifašistima u Beogradu i na Brionima pala “maska neutralnosti” i “trećeg svijeta” sa lica. Ovu su masku zamijenili otvorenim dovlačenjem sovjetskih snaga u zemlju u svrhu ZADRŽAVANJA VLASTI, ali zbijene snage naroda Hrvatske kao i ostalih republika koje sačinjavaju Jugoslaviju, SMRVITI ĆE OVE NJIHOVE ZLOČINAČKE NAMJERE! (General Drinjanin je ovdje bio vrlo pronicljiv. On je to rekao 1967. a narodi koji su sačinavali jugoslaviju su je SMRVILI 1991., dakle 24 godine kasnije ove generalove izreke, mo. Otporaš.)

Nikakovi varljivi pokušaji naci-fašista o “NOVIM KOMPETENCIJAMA VIJEĆA NARODA”, neće ih spasiti od propasti u koju su doveli sve narode i sami sebe!

GRADJANI HRVATSKE!

Uz sve nedaće koje su stoljećima stizavale našu domovinu i za koje smo u najviše slučajeva bili sami krivi, nitko nije do sada mogao a niti će moći SLOMITI ODPORNU ŽILAVOST NAŠEG NARODA. Učvrstite svoje redove i širite ovaj letak!

SMRT FEDERACIJI – ŽIVJELA HRVATSKA!

Za Hrvatski Narodni odor.

Enver Mehmedagić, Pročelnik Glavnog Stana HNO,

Zapovjednik Hrvatskog Narodnog Odpora,
General DRINJANIN.

Izvor: Otporaš

Žig

Oglasi

1 Comment on PORUKA MAKSA LUBURIĆA GRADJANIMA HRVATSKE!

  1. Šesto čitam o Maksu Luburiću. Njegove su izreke Biblijskog značenja. Ljudi za vrijeme propale YU se nisu ustručavli spominjati ime Maksa Luburića, jer je to tada bilo oportuno iz političkih razloga – i čak što više – bilo je popularno ocrnjivati ga što gore možeš. Danas se o njemu ljudi boje pisati jer da im to politički škodi, ali svima je drago koristiti se njegovim izrekama. U tu svrhi i ja ovdje prilažem par njih:

    (1) Ako se ne miješaju u rasprave nas starih, put za uspijeh im je otvoren. Neka poštuju stare, ali neka idju svojim putem, kaže general Drinjanin u intervju za novinu Nava Hrvatska br. 3/4 1960., koja je izlazila u Londonu.

    (2) Treba dati mogućnost zalutalima da biraju između demokracije i svjetskog komunizma, a ni u kojem slučaju ne treba postaviti alternative: ili Ustaše ili komunisti, kaže general Drinjanin u istom intervju.

Comments are closed.

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: