Novo!

Putevi kontrole, i način kontroliranja uma, psihe!

Postoji više načina kontroliranja uma. Na nekakve sam naišao, tijekom svoga života i koje sam prepoznao, spremio u sjećanje, jer se kroz sjećanje i tako manifestira. Nadalje, sva nova opažanja i manifestacije koje slijede su one koje mogu navesti i nadalje uništavati psihu, ako se pravilno vode. Psihijatri su činili sve moguće zapreke i ispitivanja, jer im je u pojedinim situacijama nužno doći do rezultata kako bi napravili, sve ono što trebaju, da bi određene sekvence u životu proživljene isplivale, na površinu.

  1. Pozornost: pozornost je izraz vezan za pažnju (srodan), i daje na uvid perceptivno sve ono što je trenutno u vidljivo. Kako je vidljivo sve ono što pripada vidnom polju tako i nevidljive (podsvjesne) golom oku postaju opažene.
  2. Zamjenjivost: manipulacija postaje aktivna kada se predlaže nešto što je postalo već vidno zamjenjivo, te se stoga može nadalje kalkulirati, trgovati, i ucjenjivati te predlagati i usvajati sve ono što nije dobro, za osobu sa kojom se manipulira.

 

  1. Perspektivan: osjećaj perspektivnosti se daje, nakon ova prva dva, kako se osoba može osjećati korisna i prema tom osjećaju se traži još slabih točaka, na koje se mogu nanijeti sol i sirće.
  2. Aktivan: osjećaj aktivnosti se daje kada se osoba izprogramira, i kada uz kod koji mu je dan može i mora funkcionirati kao recimo za šeranje dijagnoza psihijatara, psihologa, ili pak privatnih statusa, određenih poruka subliminalnog karaktera. Najbolji rezultati se postižu pri djelovanju lijeka, na organizam.

 

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: