Novo!

Ženo, dođi i sjedni na ovu klupu pokraj mene, ovdje ispred naše kuće.

Ženo, dođi i sjedni na ovu klupu pokraj mene, ovdje ispred naše kuće. To je tvoje pravo. Preko pola stoljeća smo skupa, zajedno smo dijelili dobro i loše. Sami smo sada. Djeca su se razišla i otišla su u svijet tražiti svoj putem, svoj život, svoj pravac, tražiti svoju sreću kao što smo i mi tražili svoju sreću i dobrotu. Eto sada smo opet sami, kako smo i započeli sami 31 srpnja 1965. godine.

Ženo, sjećaš li se?  Za početi nismo ništa imali. Sve je trebalo iznova. I uspjeli smo. Više je bilo teško nego lako. Za sve nam je trebala hrabrost, izdržljivost. Iznad svega trebala nam je ljubav, životna ljubav, a to nije ona ljubav koju smo imali kada smo se upoznali, to jest u početku. Tada nam je more bilo do koljena…
Ženo, sjećaš li se našeg prvog razgovora, našeg prvog tjedna poslije našeg vjenčanja u našem stanu 8 Rue de Bel Home, Paris 18eme? Sjećaš li se ženo da smo zajednički rekli i obećali jedan drugome: Ako želimo uspijeti, trebamo zajednički uporno i teško raditi. I ne samo to. Računali smo i na nemogućnosti, zapreke i ne uspjehe, ali da ćemo uvijek iznova početi i sve prepreke odstraniti.
Uz sve te brige, sve te muke, uz sve te poteškoće i neugodnosti, ti si uvijek bila tu. Bili smo jedan drugom vjerni. I zato sam se mogao oslanjati na tebe, kao i ti na mene…Bili smo zajedno sretrni, zdravi, mladi i veseli. Oboje smo se dali na posao, trpijeli smo i izdržali smo. Prva ljubav nije za nas bila samo jedan dan, nego za vjeke vjekova; kako su meni moji pokojni roditelji Petar i Iva/Vićeka Boban, Gabrića znali reći: Moj sinko, brak i ženidba nije kao breme, teret koji staviš na leđa, nosiš dok se umoriš i tada baciš na zemlju. Brak je: UPRTI PA DO SMRTI.
 
Ženo, sjedni uz mene ovdje, nećemo ništa pričati, jer mi nemamo šta više jedan drugome reći. Mi smo sve kroz ove godine preko pola stoljeća našeg zajedničkog života jedan drugome sve rekli. Sve što nam je sada potrebno je biti zajedno i još jednom neka nam naša zajednička noć dođe u zadovoljstvu ispunjene naše životne sreće.
Ženo, s velikim ponosom i još većim zadovoljstvom ti priznajem da si me usrećila u životu. Dala si smisao mojem životu: Dala si mi sve! Dala si mi obitelj s kojom sam više nego ponosan. Na sve moje propuste, ludarije, kako god tko hoće to uzeti, imala si razumijevanja prema meni i mojim hrvatskim nacionalnim osjećajima. Velika ti Hvala! Ti si bila glavni stup naše kuće, naše sreće, naše obitelji…
Ženo, i na kraju Božijom voljom imali smo i ima šestero djece. Ti si uvijek bila prava pravceta Majka naše djece. Odgojili smo šestero djecu u tuđem svijetu i sa tuđim običajima a da nikada nismo platili najmenicu da nam djecu čuva. Ti si htjela djecu odgojiti Majčinim smjerom i Majčinom ljubavlju, i to si uspjela! Za sve što si učinila za mene i našu obitelj, ne mogu za tebe pronaći prikladnu riječ da ti se dovoljno zahvalim., osim reći jedan veliki: ŽENO HVALA TI ZA SVE!!!
 
Ženo, i još nešto. Sjećaš li se kada sam ja prije dvadesetak godina iz naše kuće 2601 Del Rio Dr. Austin, Texas 78733 pogriješkom nazvao Hitnu Pomoć i čim sam vidio da sam pogriješno nazvao, poklopio sam telefon. Bilo je već kasno, jer su Hitna i Policija odmah pošli na adresu odakle je telefonski poziv bio. Pozvonili su na vrata. Ja sam već bio na telefonu i razgovarao s kim sam trebao razgovarati. Pitali su nas da zašto smo zvali Hitnu. Rekao sam im da je to bila zabuna, našto su oni meni rekli: Gospodine Boban mi smo sve provjerili i pronašli sve o vama i da mi kao policijska ustanova nikada nismo imali problema s vašom djecom i mi vam najozbioljnije čestitamo na obiteljskom odgoju vaše djece. Samo nastavite tako. Kada bi sve obitelji tako radile, mi bi manje posla imali na ulicama.
Ženo, ovo nije oproštajno pismo. Ovo je moja želja da ti znaš kako sam ja o tebi uvijek mislio, a to uvijek se je proteglo do današnjih dana. I tako će se to nastaviti do groba.
Tvoj suprug Milan kojem si ti sreću dala!
Izvor: Otporaš

2 Comments on Ženo, dođi i sjedni na ovu klupu pokraj mene, ovdje ispred naše kuće.

 1. Milan Boban // 16/05/2018 at 15:02 // Odgovori

  Vjekoslav Maks Luburić je Mentor prvom predsjedniku RH dr …
  otporas.com/vjekoslav-maks-luburic-je-mentor…

 2. Milan Boban // 18/05/2018 at 10:44 // Odgovori

  To my most darling and unique wife, Annie Boban

  Wife, come here and sit down on this bench next to me, here in front of our house. That is your right. We have been together for over half a century, together sharing both the good and the bad. Now we are alone. The children have dispersed and gone into the world to find their own way, their own life, their own direction, their own happiness and goodness. Look, now we are alone again just like when we started on July 31, 1965.

  Wife, do you remember? To start we did not have anything. All we have now started from zero. And we succeeded. We had it more hard than easy. For everything, we needed courage, strength, endurance. Above all we needed love, but that was not the same love that we had when we were acquainted, that is to say, when we first met. Then, at that time for both of us “the ocean water was not deep enough”, which means that we did not think too much about the future. (Translation from the Croatian saying: “Tada nam je more bilo do koljena”.)

  Wife, do you remember of our first conversation, the first week after our wedding in our apartment 8 Rue Bel Home, Paris 18-eme? Remember, dear wife, that we said and pledged together to each other, “If we want success, we need to work together hard and persistently.” And not only that. We also took into consideration the impossibilities, the obstacles, and the failures. But we are going to start again now and remove all of the obstacles from our path.

  Besides all those worries, all those pains, all those impossibilities and unpleasantness, you were always there, next to me. We were loyal, faithful to each other. And for that reason, I could depend on you, like you on me…We were together very lucky; healthy, young, and happy. Both of us worked, suffered, and endured. First, for us, love was not only for one day but for ever and ever; as my late parents Petar and Iva/Vićeka Boban Gabrića told me, “Our dear son Milan, the wedding and marriage are not like a burden which you carry on your shoulders until you are tired and then you dump it to the ground. Marriage is: TAKE IT ON YOUR SHOULDERS AND CARRY IT TO THE GRAVE.” (Croatian saying: UPRTI PA DO SMRTI.)

  Wife, sit down next to me. We will not say a word because there is nothing left for us to say. Through all those years, over half a century of our married life, we told each other everything. All we need now is to be together and, once again, the night will come to us and bring us full and complete satisfaction for our life time of happiness. (Tata, I’m not sure I interpreted this correctly.)

  Wife, with a great pride and even greater satisfaction I admit that you made me happy in my life. You brought a lot of meaning to my life: You gave me a family that I am very proud of it. Despite all of my failures, my foolishness, and however others want to interpret it, you always understood me and my feelings for my Croatian Nationalism. All I can say to you now is: THANK YOU VERY MUCH! You were the main pillar of our house, our family, our happiness.

  Wife, with God’s good will He gave us six children. You always were a very good and true Mother to our children. We raised six children in a foreign country and with foreign habits and we never paid for a baby sitter. You wanted to raise our children with your Mother’s direction and your Mother’s love, and you did succeed. For all you did for me and our family I can’t find the proper words to thank you enough besides one big ŽENO HVALA TI ZA SVE!!! = WIFE, THANK YOU VERU MUCH!

  Wife, something else. Do you remember twenty years or so ago when, by mistake, I called 911 from our house at 2601 Del Rio dr. Austin, Tx. 78733? I hung up the phone but the police showed up almost immediately. They found out that call came from our house. I told them that I made a mistake calling 911. They said, “Mr. Boban, we checked out everything on you and we found that our Police Department did not have any problems with your children. We congratulate you on raising your children with family values. Continue like this. If all families did what you are doing we, as Police Department, would have less problems on the streets.”

  Wife, this is not a farewell letter. It is my desire that you know how I always think about you and that “always” extends to now, extends to today. And that is how that is going to be to the grave.

  Your Husband Milan to whom you give Luck and Happiness.

Vaš komentar:

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: